Obchodní podmínky

I Love Mama s.r.o., IČO 24181820, DIČ CZ24181820, se sídlem Lublaňská 1001/11, 120 00 Praha 2 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné.

Objednávka, kupní smlouva

Objednávat lze přímo v internetovém obchodě nebo na e-mailové adrese: ilovemama@email.cz nebo na tel. čísle 604551428. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů v e-shopu uvedeným formulářem. Objednávka Vám bude potvrzena na Vámi uvedený e-mail. Kupní smlouva  se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.
Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží, vzhledem k svému charakteru se může vrátit pouze bez porušení hygienického obalu – sáček kávy. Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. Prodávající vrátí zákazníkovi do 14 dní peníze ode dne doručení zboží zpět. Zákazník hradí dopravu zboží k prodávajícímu.
Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úhrady. Uvedené ceny za zboží jsou konečné, balné prodávající  neúčtuje.
K ceně zásilky se připočítává dopravné.

 

Způsoby dodání

1. Osobní odběr:

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese: Podkovářská 933/3, Praha 9 – Vysočany, 190 00.

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

2. Doručení prostřednictvím České pošty – Balík Do ruky (dále „přepravce“):

Zboží bude doručeno kupujícímu na doručovací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 24 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Cena doručení: 103,- Kč

3. Doručení prostřednictvím České pošty – Balík Do ruky s dobírkou

Způsob dodání je shodný jako v případě Balíku Do ruky uvedeného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Cena doručení: 133,-Kč

 

Platební podmínky

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

1.       platba v hotovosti při osobním odběru

2.       platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího: 107-1015240247/0100- Komerční Banka a.s.)

3.       na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)


 

Reklamační řád

1.                               Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady.

2.                               Pokud se v záruční době vyskytne vada, bude rozlišeno, zda je tato vada podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může zákazník žádat o slevu.

3.                               Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

4.                               Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad zasílaný zároveň se zbožím) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu, nebo e-mailem o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

5.                               Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, nebo e-mailem a ve lhůtách uvedených v článku 4. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího množství zbož, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

6.                               K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

7.                               Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data, která potřebujeme znát k řádnému vyřízení Vaší objednávky, budou chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem.